มีเซ็กส์กี่ครั้ง ที่เหมาะสมกับช่วงอายุคุณ อยากรู้เช็กเลย!

เรื่องเซ็กส์ไม่เข้าใครออกใคร ยิ่งยิงประดูได้เยอะเท่าไหร่มันก็เหมือนความภาคภูมิใจเล็กๆแต่เราลองมาดูสถิติของผู้คนในแต่ละช่วงอายุกันหน่อยไหม ว่าส่วนใหญ่เขามี เซ็กซ์ เฉลี่ย บ่อยขนาดไหน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า อายุอย่างเรา ควรยิงประตูเท่าไหร่ดี
จากการศึกษาเรื่อง“ The American Virgin” พบว่าโดยเฉลี่ยผู้ชายจะสูญเสียความบริสุทธิ์เมื่ออายุ 16.9 ปี ส่วนผู้หญิงโดยเฉลี่ยจะสูญเสียความบริสุทธิ์เมื่ออายุ 17.4 ปี และจากข้อมูลการศึกษาจากสถาบันวิจัยทางเพศ Kinsey Institute เผยว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวใน ช่วงอายุ 18-29 ปี มีอัตราการมีเซ็กซ์โดยเฉลี่ยบ่อยครั้งที่สุด นั่นคือ 112 ครั้งต่อปี หรือประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
รองลงมาจะเป็น ช่วงอายุ 30-39 ปี ที่มีอัตราการมีเซ็กซ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 86 ครั้งต่อปี หรือราวๆ 1.6 ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนวัย 40-49 ปี นั้นจะมีอัตราการมีเซ็กซ์อยู่ที่ 69 ครั้งต่อปี หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่น้อยกว่าวัยรุ่นมาก แต่ยังดีที่การวิจัยพบว่า ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีเซ็กซ์ได้ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 46 ปี
ถึงแม้อายุที่มากขึ้นจะทำให้การมีเซ็กส์น้อยลง แต่หากทุกครั้งเป็นเซ็กส์ที่ดีที่สุดรับรองว่าคู่รักของคุณต้องพึงพอใจสุดๆแน่นอน ซึ่งหลายๆ งานวิจัยได้เสนอเช่นกันว่า เพศหญิงในช่วงวัย 40 ปี จะมีร่างกายและทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับการมีเซ็กส์มากที่สุด ส่วนเพศชายก็ปึ๋งปั๋งใช่หยอก ดังนั้นไม่ต้องมีเขียมอายกันแล้วสำหรับใครที่สถิติยังน้อยไป คืนนี้จัดชุดใหญ่ไปเลย…

Leave a comment